Matematikcentrum

Lund University

Ordinära differentialekvationer I

Kursplan

Beskrivning

Ordinära differentialekvationer är ett av de allra viktigaste matematiska redskapen inom naturvetenskapen. De kan användas för att beskriva allt från populationsdynamik till kvantmekanik. I denna kurs diskuteras först några klassiska lösningsmetoder för första ordningens ekvationer. Därefter studeras linjära ekvationer av högre ordning med konstanta koefficienter, samt system av första ordningen. För linjära ekvationer med variabla koefficienter introduceras potensserielösningar. Den senare delen av kursen ägnas åt allmänna satser om existens och entydighet av lösningar. Dessa satser är viktiga då de flesta differentialekvationer saknar explicita lösningar.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2015-10-29 Tentamen Lösningar
2014-11-19 Tentamen Lösningar
2014-11-03 Tentamen Lösningar
2013-11-13 Tentamen Lösningar
2013-10-30 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod NF: MATC12
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska på begäran

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser