Matematikcentrum

Lund University

Matematisk modellering

Kursplan

Beskrivning

Exempel på matematiska modeller och modelleringsprocessens olika steg: problemformulering, analys, beräkningar, simulering och återkoppling. De matematiska modelllerna berör till exempel optimeringsproblem med bivillkor, lineära optimeringsproblem, dynamiska system med diskret tid och dynamiska system av differentialekvationer, analys av dynamiska system med hjälp av fasporträtt och egenvärden, simulering av dynamiska system, fraktaler och kaotiska lösningar.

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2014-05-26 Tentamen

Kursinformation

Kurskod NF: MATM20
Poäng:7,5
Nivå:Avancerad nivå
Språk:Engelska

Förkunskapskrav