Matematikcentrum

Lund University

Flervariabelanalys 2

Kursplan

Beskrivning

Kursen är en fördjupning till differential och integralkalkyl av funktioner av flera variabler. Variabelsubstitution, inversa och implicita funktioner, kurv- och ytintegraler samt grundläggande satser som Greens formel, Gauss divergenssats, Stokes sats behandlas.

Den här kursen ersätter den andra delen av kursen MATB15 Flervariabelanalys 15hp, från och med vårterminen 2016. Kursen är en obligatorisk kurs på grundnivå för en kandidatexamen i matematik och ges under andra halvan av varje termin.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-08-18 Tentamen Lösningar
2017-05-24 Tentamen Lösningar
2016-08-18 Tentamen Lösningar
2016-05-30 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod NF: MATB23
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Engelska

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser