Matematikcentrum

Lund University

Lineär analys

Kursplan

Beskrivning

Funktionsserier, likformig konvergens, punktvis konvergens. Fourierserier, Parsevals formel. Cosinus- och sinusserier. Tillämpningar inom klassiska partiella differentialekvationer

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-04-22 Tentamen Lösningar
2017-03-16 Tentamen Lösningar
2016-05-28 Tentamen Lösningar
2016-01-23 Tentamen Lösningar
2016-01-07 Tentamen Lösningar
2015-08-20 Tentamen Lösningar
2015-05-29 Tentamen Lösningar
2015-01-15 Tentamen Lösningar
2015-01-08 Tentamen Lösningar
2014-11-03 Tentamen Lösningar
2014-08-22 Tentamen Lösningar
2014-05-30 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod NF: MATB16
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå fördjupad
Språk:Kan komma att ges på engelska

Förkunskapskrav

Efterföljande kurser