Matematikcentrum

Lund University

Algebrans grunder

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till grundläggande algebra med fokus på teoretiska aspekter och bevisföring.

Kursinnehåll: Logik och mängdlära. Grundläggande egenskaper hos heltalen och de reella talen. Induktion och kombinatorik. Polynom och algebraiska ekvationer. Komplexa tal.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Examination


Extentor

2017-08-23 Tentamen Lösningar
2017-05-29 Tentamen Lösningar
2017-01-21 Tentamen Lösningar
2017-01-11 Tentamen Lösningar
2016-08-24 Tentamen Lösningar
2016-05-28 Tentamen Lösningar
2016-01-30 Tentamen Lösningar
2016-01-13 Tentamen Lösningar

Kursinformation

Kurskod NF: MATA23
Poäng:7,5
Nivå:Grundnivå
Språk:Kan komma att ges på engelska

Efterföljande kurser