Matematikcentrum

Lund University

Envariabelanalys

Kursplan

Beskrivning

Kursen ger en introduktion till differential och integralkalkyl med vikt på teoretisk förståelse.

Kursinnehåll: Funktionsbegreppet. De elementära funktionerna. Talföljder. Elementär envariabelanalys omfattande gränsvärden och kontinuitet, derivator och kurvkonstruktion. De grundläggande satserna om kontinuitet för funktioner av en variabel. Taylors formel. Integraler. Generaliserade integraler och serier. Första och andra ordningens ordinära differentialekvationer med tillämpningar.

Den här kursen ersätter kursen MATA14 Analys 1 från och med höstterminen 2015. Kursen läses normalt parallellt med kursen MATA22 Lineär algebra 1, 7,5 hp samt med en utav kurserna NUMA01 Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp eller MATA23 Algebrans grunder 7,5 hp inom den första terminen på kandidatprogrammet i matematik.

Nuvarande kursomgångar

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar

Kursinformation

Kurskod NF: MATA21
Poäng:15,0
Nivå:Grundnivå
Språk:Kan komma att ges på engelska

Efterföljande kurser