Matematikcentrum

Lund University

Försöksplanering

Kursplan

Beskrivning

FMS072 ersätts av FMSF65.

Multipel regression, variansanalys av olika slag, varianskomponenter, teori för linjära modeller, residualanlys, planering av flerfaktorförsök, något om statistiska datorprogram. Kursen kan ställas in vid mindre än 16 deltagare

Nuvarande kursomgångar

Avslutade kursomgångar