Matematikcentrum

Lund University

Sannolikhetsteori

Kursplan

Beskrivning

Grundläggande sannolikhetsteori, stokastiska variabler i en och flera dimensioner, multivariata normalfördelningen, olika konvergensbegrepp, betingade fördelningar. Momentgenererande funktion och karakteristisk funktion.

Kommande kursomgångar

Avslutade kursomgångar