Mathematical Sciences

Lund University

Mathematical Statistics

Official Course Description

Description

Kursen är en kompletteringskurs för högskoleingenjörer antagna till avkortad civilingenjörsutbildning som har läst FMS601 Matematisk statistik 4.5hp och behöver komplettera till motsvarande FMS032 7.5hp.

Kursen ska ge studenten de delar som saknas i högskoleingenjörsutbildningen när det gäller grunderna i matematisk modellering av slumpmässig variation och förståelse för principerna bakom statistiska analyser. Framför allt datoranalys av observerade data, hypotesprövning och regressionanalys.

Finished Sessions