Verksamhet under våren 1999

Sällskapet håller tre möten under våren: tisdagen den 9 februari, torsdagen den 15 april samt vårmötet tisdagen den 11 maj.
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 9 februari håller Lars Gårding, Lund, föredraget

Matematiken, Livet och Döden

Kvällens program består av två delar. Först presenterar Lars Gårding matematikern John von Neumann (1904--1956). Därefter framföres akt 1 av Gårdings prisbelönta dialog ''Matematiken, Livet och Döden'', som handlar om ett fiktivt (?) möte mellan von Neumann och Gud. Dialogen läses av två (ännu ej namngivna) personer. ''Matematiken, Livet och Döden'' vann förstapris i en tävling med titeln ''filosofiska dialoger'' som anordnades av Dialogseminariet i Stockholm och dess motsvarighet i Cambridge. Dialogen har uppförts på Dramaten med Magnus Roosman som von Neumann och Margaretha Krook som Gud!

Den 15 april (obs torsdag!) håller Kimmo Eriksson, KTH, föredraget

Heltalspartitioner och föreläsningssalsarkitektur

En partition av ett heltal är en uppdelning av heltalet i positiv heltalstermer. Exempelvis finns av heltalet 4 följande partitioner: 4, 3+1, 2+2, 2+1+1, 1+1+1+1. 1748 publicerade Euler ett resultat som kom att grunda teorin om heltalspartitionsidentiteter. Resultatet säger att antalet partitioner av ett heltal N i udda delar är lika stort som antalet partitioner av samma heltal N om alla delarna måste vara olika. Exempelvis finns två partitioner av 4 i udda delar: 3+1 och 1+1+1+1, och två partitioner där alla delar är olika: 4 och 3+1. Jag kommer att berätta om denna och andra berömda partitionsidentiteter som är lätta att ta till sig (men ofta svåra att bevisa). Den sista i raden är en identitet som jag själv har funnit och som har samband med hur man kan utforma föreläsningssalar på funktionellt sätt. Inga andra förkunskaper än förtrogenhet med summatecknet behövs.

Den 11 maj håller Jeff Steif, Göteborg, föredraget

An Introduction to Percolation Theory

In this talk, I will explain the basic elements of percolation theory. Percolation is one of the simplest settings in which the phenomenon of a so-called ''phase transition'' occurs. This subject is very attractive because the problems are easily stated but their solutions (in the cases where one can prove things) are highly nontrivial. In particular, within 15 minutes, one can understand the major open question in percolation theory which is the question of the ''continuity of the percolation function at criticality''; these terms will all of course be explained.