Verksamhet under våren 1998

Sällskapet håller tre möten under våren: tisdagen den 3 februari, tisdagen den 31 mars samt ordinarie vårmötet som kommer att hållas i maj. Det är i år 75 år sedan Lunds Matematiska Sällskap grundades. Födelsedagen kommer att firas i samband med majmötet. Mer information om detta kommer att meddelas genom ett separat utskick senare under terminen
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 3 februari håller Carsten Peterson, Lunds universitet, föredraget

Veckning och design av proteiner.

Problemställningar kring veckning av proteiner beskrives med tonvikt på grovkorniga modeller, där aminosyror utgör byggstenarna. Nya Monte Carlo metoder presenteras för uppskattning av termodynamiska egenskaper samt för hantering av det inversa problemet: proteindesign. Frågan huruvida sekvenser av aminosyror i proteiner är slumpmässigt fördelade diskuteras.

Den 31 mars håller Johan Tysk, Uppsala universitet, föredraget

Minimalytor - såphinnor, matematik och datorgrafik.

Om en ståltrådsögla sänks ned i en såplösning bildar såpan en yta med öglan som rand. Bland alla ytor med denna rand har såphinnan den minsta arean och kallas därför minimalyta. En yta utan rand där varje liten del är en minimalyta kallas fullständig minimalyta. Ett plan är ett något tråkigt exempel på en sådan yta. Ett klassiskt exempel är en rotationsyta genererad av en kedjekurva. Under de senaste 15 åren har en rad nya fantasieggande exempel på fullständiga minimalytor hittats. I detta arbete har datorgrafik spelat en central roll. Vi kommer att titta på några sådana exempel och tala något om teorin kring dem.

Den 14 maj så firar sällskapet 75 år. Då bjuds vi på följande föredrag:

13.15-14.00 Lars Hörmander, Den matematiska instrumentsamlingen
14.15-15.00 Hans Duistermaat, Self-similarity of Riemann's Nondifferentiable function
15.00-15.30 Kaffe
15.30-16.15 Torsten Ekedahl, Sannolikhet och talteori
16.30-16.50 Lars Gårding, Periodlängden i samspelet mellan rovdjur och gnagare; den kanadensiska snöskoharen och den sibiriska lämmeln
16.50-17.00 Lunds matematiska sällskaps vårmöte

Festligheterna fortsätter på kvällen med en festmåltid på Boklundens restaurang. Se här för mer information.