Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under våren 2018

Sällskapet håller följande möten: tisdagen den 6 mars, tisdagen den 17 april och vårmöte tisdagen den 8 maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Sällskapet har även en sida på facebook.


Tisdagen den 6 mars ger Niels Christian Overgaard, Matematikcentrum, föredraget

Minimaltöjningsproblemet — optimering i 1 och många variabler

Ett tungt rep som är fäst i taket och som bär upp en tyngd fäst vid repets andra ände kommer att förlängas till följd av tyngdens vikt och repets egenvikt. Antag att repet tillverkas med en känd fix volym av ett elastiskt material, att det obelastade repet (ingen tyngdkraft verkar) ska ha en viss fix längd och att repets tvärsnitt är cirkulärt i varje läge. Hur ska man formge repets profil för att dess förlängning, eller töjning, blir minst möjlig? Denna fråga, som först ställdes och löstes av G. R. Verma och J. Keller i SIAM Review i 1984, är ett enkelt exempel på ett strukturoptimeringsproblem. Problemet kan formuleras som en uppgift inom variationskalkylen. Vi kommer att ge en koncis, elementär och fullständig lösning minimaltöjningsproblemet som det inte krävs förutsatta förkunskaper inom variationskalkylen för att förstå.

Image
    tage


Tisdagen den 17 april håller Lennart Lindegren, Astronomi, föredraget

Gaia och storskaliga linjära ekvationssystem

Gaia-satelliten sändes upp i december 2013 och jobbar sedan dess för fullt med att fotografera hela himlen för att kartlägga avstånd och rörelser för mer än en miljard stjärnor i vår galax. Bearbetningen av data som skickas ner är omfattande och svår, och en central uppgift är att lösa ekvationssystem med ca 5 miljarder obekanta. Jag ska berätta en del om varför det behövs så stora ekvationssystem, hur man praktiskt löser dem (genom att fuska), och några teoretiska funderingar om gränserna för matematisk modellering av komplicerade instrument.


Tisdagen den 8 maj håller Magnus Carlehed, Swedbank, föredraget

Solvency II capital requirements in insurance companies

After many years of preparation, the Solvency II regime for insurance companies was introduced in European Union in 2016. One component of the framework is capital requirements for protection of the customers which can be calculated either using a standard formula or an internal model. I will briefly describe this framework and give a flavor what type of mathematics is involved. I will also present results of mine regarding aggregation of capital requirements in the standard formula.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75–7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Tomas Persson, ledamöterna Johan Helsing, Anders Holst och Mikael Persson Sundqvist.

Arbetsutskottet består av Ida Arvidsson, förman, Martin Larsson, kassör, och Mats Bylund sexmästare.


Länkar

Verksamhet under hösten 2017
Verksamhet under våren 2017
Verksamhet under hösten 2016
Verksamhet under våren 2016
Verksamhet under hösten 2015
Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2018-04-26