Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under våren 2016

Sällskapet håller följande tre möten under innevarande termin: tisdagen den 16 februari, tisdagen den 8 mars samt vårmöte tisdagen den 12 april. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.


Tisdagen den 16 februari ger Bengt Ringnér, Matematikcentrum, föredraget

Gödel's incompleteness theorem

The following equation concerning integers is due to Euler. \[ x^4 + y^4 + z^4 = u^4, \quad x,y,z,u > 0. \] After 200 years it was found that x = 2 682 440, y = 15 365 639, z = 18 796 760, and u = 20 615 673 solves the equation. On the other hand, it took 300 years to find a proof that the equation \[ x^n + y^n = z^n, \quad x,y,z > 0, n > 2 \] does not have any solutions at all. That these possibilities were the only ones was generally believed until 1931, when Gödel came up with his famous equation, \[ B(x) = S(p,p) \] where B and S are explicitly given functions, and p is a number that can be written out explicitly, but this paper is too small for that.

Gödel's equation has the following remarkable property: If one could find a proof that it is without solutions, then the corresponding (cryptical) string of symbols would have a Gödel number, x, which solves the equation, and conversely.

The above has something to do with the question, ''is it impossible to prove that 2 + 2 = 5?'', and with the concept of recursive functions, now important in computer science.


Tisdagen den 8 mars håller Ulf Körner, elektro- och informationsteknik, föredraget

Matematiken i telekomhistorien


Tisdagen den 12 april håller Robert Forscheimer, Linköping, föredraget

The electro-chemical transistor and other unconventional devices for digital circuits

Many different physical phenomena can be utilised to implement digital circuits. In this talk I will present the electro-chemical transistor which mimics the behaviour of conventional electronics but which differs entirely with respect to its working principles. Other examples that will be mentioned include even more unconventional techniques such as optical and droplet-based circuits.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75–7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Anders Holst, ledamöterna Johan Helsing, och Tomas Persson.

Arbetsutskottet består av Rasmus Henningsson, förman, Fredrik Ekström, kassör och sekreterare, och V. A. Kant, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Länkar

Verksamhet under hösten 2015
Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2016-03-31