Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under våren 2015

Sällskapet håller följande tre möten under innevarande termin: tisdagen den 10 mars, tisdagen den 21 april samt vårmöte tisdagen den ? maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.


Tisdagen den 10 mars håller Stanislav Volkov, Matematiskcentrum, föredraget

Historieberoende slumpmässiga processer

Nästan alla har åtminstone en aning vad slumpvandring är: man kan tänka sig en partikel som utför en slumpvandring på heltalspunkterna på linjen (eller \( \mathbb{Z}^d \)) och i varje steg går till en av de två (fyra, sex, osv.) grannpunkterna med lika stor sannolikhet. I själva verket är det inte nytt under solen med de första stora resultaten erhållna av George Pólya 1921. Till exempel vet man att om d=1 eller 2, måste partikeln alltid återvända till ursprungspunkten men detta håller dock inte längre om d>2. Situationer blir omedelbart helt annorlunda om övergångssannolikheten beror på tidigare historia av slumpvandringen, och det är ämnet som jag forskar i. Jag ska berätta om några enkla sådana modeller och även några tillämpningarna inom nationalekonomi.


Tisdagen den 21 april håller Hedvig Kjellström, KTH, föredraget

Using Context for Better Object Functionality and Affordance Modeling

The great majority of object analysis methods are based on visual object properties — objects are categorized according to how they appear in images. Visual appearance is measured in terms of image features (e.g., SIFTs) extracted from images or video. For Robotics applications, it is important that object models capture the aspects which are relevant for how the robot can interact with the object. Robot interaction aspects of objects can be formally formulated as affordances (similar to object functionality). Chairs are one example of objects largely defined by their affordance; they can look vastly different, but have one thing in common, they afford sitting. I will present some of the work in my group at KTH on modeling object affordances and functionality using human action context.


Tisdagen den 12 maj håller Giacomo Como, reglerteknik, föredraget

Dynamical flows and games in networks.

In the last two decades, the study of networks has attracted a large amount of research from different communities. While a large part of this research is focused on static notions, dynamical aspects have been recognized to play an increasingly relevant role. In this seminar, I will review some models of network dynamics arising in the context of flows and games over networks, and summarize some of the main results available.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75–7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Anders Holst, ledamöterna Johan Helsing, och Tomas Persson.

Arbetsutskottet består av Rasmus Henningsson, förman, Fredrik Ekström, kassör och sekreterare, och V. A. Kant, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Länkar

Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2015-04-26