Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida! Tider och datum för innevarande termins möten finner ni lite längre ned på denna sida.Kort historia

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Nils Dencker .

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.

Image tageVarför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75-7 (glöm ej att skriva ditt namn och din adress).Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av Nils Dencker , ordförande, Anders Holst, vice ordförande samt Magnus Fontes och Tobias Rydén, ledamöter.

Arbetsutskottet består av Jens Wittsten, förman, Thomas Edlund, kassör och sekreterare, och David Färm, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.Verksamhet under våren 2009

Sällskapet håller följande tre möten under våren: torsdagen den 12 mars (observera den ändrade veckodagen), tisdagen den 14 april samt vårmöte tisdagen den 26 maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.Den 12 mars håller Tomas Claesson, Lund, föredraget

Kägelsnitt inskrivna i en triangel behandlade med komplexa tal

Ett föredrag med ovanstående titel hölls av Lars Gårding i matematiska seminariet vid universitetet i Lund den 25 februari 1941. Med anledning av att Lars Gårding fyller 90 år refereras ovanstående arbete av Tomas Claesson. Vi firar jubilaren genom att anordna en kraftigt subventionerad buffé.Den 14 april håller Bernt Wennberg, Chalmers, föredraget

Boltzman och hans ekvation

Under hela 1800-talet tvivlade många prominenta vetenskapsmän på existensen av atomer, så när Maxwell och Boltzmann härledde en teori för gaser utifrån Newtons lagar för enskilda atomer, mötes det med stark kritik. Det verkade orimligt att föra samman Newtons reversibla mekanik med termodynamikens lagar, som beskriver en ickereversibel värld med ökande entropi. Föredraget kommer att handla om Boltzmann och hans ekvation, och en del av kritiken mot teorin. Jag kommer också att beskriva en del gamla och moderna tillämpningar.Den 26 maj håller Martin Henk, Magdeburg, föredraget

(In)finite packings

The problem of packing convex bodies and, in particular, of Euclidean balls has attracted interest ever since Kepler first considered such questions. Nevertheless our understanding and knowledge of these arrangements of non-overlapping copies of a convex body is still very limited. In fact, since Hilbert raised the following question in his 18th problem at the International Congress of Mathematicians in 1900: How can one arrange most densely in space an infinite number of equal solids of given forms, e.g. spheres with given radii or regular tetrahedra with given edges ... only one case in 3-space has been solved, namely the Euclidean ball. This particular problem was known as the ''Kepler conjecture'' and its solution has attracted much attention.

These packings, however, consist of infinitely many convex bodies, whereas ''real packings'', like the arrangements of atoms in crytstals, consist only of finitely many spheres. The behaviour of those finite packings is quite different from infinite packings, and strange phenomena occur which have names like ''sausage conjecture'' or ''sausage catastrophe''.

The aim of the talk is to give a survey on classical problems and recent developments on infinite and finite packings of convex bodies.Länkar

Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996This page was generated with LaTeX2HTML.
LaTeX-code writen by Tomas Persson.Jens Wittsten 2009-03-06