Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!
Tider och datum för höstens möten finner ni lite längre ned på denna sida.


Kort historia

 Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander (t.v.) till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en "sällskapsförening för naturvetare av alla slag". Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas.
Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Riesz' och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Nils Dencker .

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

·  att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

·  att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

·  att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.
 

 

 I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 40:-, på postgirokonto 7 38 75-7 (glöm ej att skriva ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av Nils Dencker , ordförande, Anders Holst ,vice ordförande samt Magnus Fontes och Tobias Rydén, ledamöter.

Arbetsutskottet består av Jens Wittsten, förman, Thomas Edlund, kassör och sekreterare, och David Färm, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Verksamhet under våren 2008

Sällskapet håller följande tre möten under våren: tisdagen den 4 mars, tisdagen den 1 april samt vårmöte tisdagen den 13 maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 4 mars håller Björn Walther, Matematik NF, föredraget

  Strövtåg med oändligheten

Jag kommer med mestadels välkända exempel från teorin för oändliga serier illustrera hur man kan vara hjälpt och stjälpt av att ha oändligheten i sitt sällskap.

Den 1 april håller Thoas Fioretos, Medicinska fakulteten, Lunds universitet, föredraget

Genetisk kartläggning av cancerceller - nya tekniker men svårtolkad information


Den 13 maj håller Gert Almkvist, Höör, föredraget

Några märkliga summor

Sammanfattning


Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


Denna sida underhålles av Jens Wittsten .