Verksamhet under våren 2007

Sällskapet håller följande tre möten under våren: onsdagen den 28 februari, onsdagen den 28 mars samt vårsmöte (dagordning kommer att anslås här) onsdagen den 9 maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 28 februari håller Lars Gårding, föredraget

  Lämmelgåtan

De arktiska lämlarnas ganska strängt periodiska förekomst blev
till en zoologisk gåta på 1930-talet, och har sedan dess förklarats
med olika hypoteser.

I föredraget presenteras en ny hypotes baserad på en modell för
interaktionen ätare-föda.
Den 28 mars håller Magnus Fontes, Lunds universitet, föredraget

Pour l'honneur de l'esprit humain

Under föredraget görs nedslag i Nicolas Bourbakis mångfacetterade och
hittills mycket produktiva liv. Vi kommer då också osökt att komma in på
en del av historierna kring alla de medarbetare som Bourbaki har haft genom åren.

Föredraget kommer främst att handla om fransk matematik
under andra delen av 1900-talet, men det kommer att hållas på svenska.

Den 9 maj håller Gert Almkvist, föredraget

Månghörningar

Konstruktion med passare och linjal samt origami.

Varför skär högst 7 diagonaler varandra i en punkt
i en regulär månghörning (utanför centrum)? (se bilden!)

månghörning