Verksamhet under våren 2006

Sällskapet håller följande tre möten under våren: tisdagen den 28 februari, tisdagen den 4 april samt vårmöte tisdagen den 9 maj. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.Den 28 februari håller Olle Häggström, Chalmers tekniska högskola, föredraget

Optimering, evolution, och två typer av tillämpad matematik

Tillämpad matematik kan klassificeras i två typer, beroende på om dess syfte är att belysa och förklara, eller att fördunkla och förvilla.
Endast det ena av dessa syften är i mitt tycke hedervärt. Efter en kort allmän diskussion kring detta ämnar jag illustrera den andra typen av tillämpad matematik med ett arbete av W. Dembski, som knyter samman diskret optimeringslära med evolutionsbiologi.
Den 4 april håller Jöran Friberg, Göteborg, föredraget

Likheter och olikheter mellan egyptisk och babylonisk matematik

I min bok Unexpected Links Between Egyptian and Babylonian Mathematics (2005) har jag dragit fram ett stort antal exempel som motbevisar den hittills allmänna uppfattningen att det inte fanns något samband mellan egyptisk och babylonisk matematik.

I det här föredraget skall jag börja med att tala om hur jag kom på idén att den allmänna uppfattningen måste vara felaktig. Jag kunde spåra den kända legenden om belöningen som begärdes av uppfinnaren av schackspelet tillbaka till ett problem i ett sen-egyptiskt papyrusfragment, vidare till ett liknande problem på en lertavla från Mari, halvvägs mellan Egypten och Babylonien, och till babyloniska matematiska tabeller. Ett lustigt kuggproblem som fortfarande är känt kan på samma sätt spåras via Egypten till Babylonien. Med start från andra hållet kan jag också visa att ett underligt sätt att räkna kan spåras från 5000 år gamla försumeriska texter, via Babylonien till Egypten. Jag skall också tala om ett antal olika sätt att uttrycka bråktal, både babyloniska, egyptiska, sen-egyptiska och grekiska.Den 9 maj håller Mario Natiello, Lunds tekniska högskola, föredraget

Karl Marxs matematiska skrifter

Karl Marxs opublicerade anteckningar om matematik gavs ut på tyska/ryska 1968 (en del av materialet var tillgänglig på ryska redan 1933). Den första engelska utgåvan är från 1983, så det handlar om relativt sett "nya" texter för den allmänna publiken. Jag kommer att referera texternas matematiska innehöll samt placera dem i sitt historiskt sammanhang.