Verksamhet under våren 2004

Sällskapet håller följande tre möten under våren: tisdagen den 23 mars, tisdagen den 20 april samt vårmöte tisdagen den 25 maj.
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

 


Den 23 mars håller Niklas Lindholm, Lund, föredraget
Från Landau till Landau och tillbaks
Sampling av funktioner och matematikhistorien, att representera
funktioner.

Den 20 april håller Staffan Rodhe, Uppsala, föredraget
Sven Dimberg, professor i Tartu, den förste som föreläste ur Newtons Principia?
Under ett drygt år har Jaak Peetre och Staffan Rodhe arbetat med uppgiften att söka sanniningshalten i en estnisk artikel om Sven Dimberg (ca 1660-1731) var den förste som undervisade ur Newtons Pincipia. De har blivit mer och mer övertygade om att detta överensstämmer med sanningen.


Den 25 maj håller Magnus Fontes, Lund, föredraget
Navier-Stokes ekvationer
En historisk översikt och bakgrund till en av de mest kända olösta problemen inom området partiella differentialekvationer.