Verksamhet under våren 2003

Sällskapet håller tre möten under våren: tisdagen den 18 mars, tisdagen den 29 april samt vårmötet tisdagen den 20 maj.
ötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis
förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 18 mars håller Hans Uno Bengtsson, LU,  föredraget
Professor Hills prisma för lösande av 3:e gradsekvationen.

Den 29 april håller Magnus Fontes,  LTH, föredraget
Paradoxer och paradoxala resultat

Den 20 maj håller Sven Erlander, Linköpings Universitet,  föredraget
Tage Erlander och Lunds Matematiska Sällskap