Verksamhet under våren 2002

Den 5 mars håller Adrian Constantin, Lund, föredraget

What is a soliton?

 
 

Abstract:

Our aim is to present

- a brief history of the discovery of solitons

- some examples of occurence of soliton phenomena

- a glimpse at the mathematics behind the physical process.
 

Den 9 april håller Henrik Eriksson, Stockholm, föredraget
 
 

Darwin som bridgespelare
Den 14 maj håller Per Lundberg, Lund, föredraget

En optimerad slumpvandring i ekologin

Biologin är ju allmänt den minst matematiserade grenen av naturvetenskaperna.  För flera forskningsinriktningar inom biologin, inklusive ekologin, är
emellertid matematiken det viktigaste arbetsredskapet. Denna presentation är en högst personlig vandring i de ekologiska marker där matematiken spelar en viktig roll med exempel från optimeringsteori, spelteori, stokastiska processer och komplexa dynamiska system. Varken nivå eller omfattning kommer att få åhöraren att tappa andan, men att z-transformer och Diracs deltafunktioner också spelar en roll i biologin kan kanske roa och inbjuda till diskussion.