Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under våren 2015

Sällskapet håller följande två möten under innevarande termin: tisdagen den 10 november samt årsmöte tisdagen den 8 december. Mötena börjar ofta klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.


Tisdagen den 10 november ger Ekaterina Eremenko, Berlin, filmvisning och intervju, i Kårhusets Hörsal, Kårhuset, John Ericssons Väg 3A, 223 63 Lund

Colors of Math

To most people math appears abstract, mysterious, complicated, inaccessible. But math is nothing but a different language to express the world. Math can be sensual... Math can be tasted, it smells, it creates sound and color. One can touch it- and be touched by it...

“Colors of Math” has been translated into 12 languages, had a successful Russian theatrical release and was shown in many universities, festivals and science conferences, including Pacific Meridian Film Festival, Vladivostok, 2013, Green Film Festival, Seoul, 2013, Imagine Science Film Festival 2012, NYC, November 10, 5pm, 360o Contemporary Scientific Film Festival, 2012, 34th Moscow International Film Festival, June 2012, EDUCA 2012, European Conference of Math Education, Algebraic geometry conference (Durham, UK), Yale USA, NYU USA, TU Berlin, MGU (Russia) and MSRI (Berkeley).

Ekaterina Eremenko obtained a B.Sc. in Mathematics, worked as a model (her photo appeared in Vogue, Harpers Bazaar and Glamour), and hosted a show on TV. NYU commissioned her to make a 20-minute educational film for students. She completed the full-length film that was premièred at the Moscow International Film Festival in 2012. This film shows us what we often fail to see: Mathematics is beautiful.

The film screening is followed by questions and answers session with the director Ekaterina Eremenko.

Venue: Kårhusets Hörsal, Kårhuset, John Ericssons Väg 3A, 223 63 Lund

After the Screening and Q&A session, there is a traditional ’eftersits’ with the Lund Mathematical Society at the centre for mathematical sciences. Food and drink at ’självkostnadspris’.

For planning purposes, we need to know how many will attend the screening and the ’eftersits’

Please register here.


Tisdagen den 8 december håller Sara Maad Sasane, Matematikcentrum, föredraget

Perturbation theory for embedded eigenvalues

I will discuss embedded eigenvalues and how they appear in the mathematical formulation of quantum mechanics. There is a classical result saying that eigenvalues which are separated from the rest of the spectrum are stable under small perturbations. This means that if an operator has an eigenvalue λ0, and if the operator is a perturbed by a small perturbation, then the perturbed operator has an eigenvalue close to λ0.

Embedded eigenvalues are eigenvalues which are also in the continuous spectrum, and they are clearly not separated from the rest of the spectrum. For an operator with embedded eigenvalues, adding a small perturbation will generically remove the embedded eigenvalue, no matter how small the perturbation is. Even so, it is possible to choose the perturbation so that the eigenvalue persists. I will discuss this phenomenon in many examples and pictures, and show what happens for these examples from a dynamical systems point of view.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75–7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Anders Holst, ledamöterna Johan Helsing, och Tomas Persson.

Arbetsutskottet består av Rasmus Henningsson, förman, Fredrik Ekström, kassör och sekreterare, och V. A. Kant, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Länkar

Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2015-10-26