Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida! Tider och datum för innevarande termins möten finner ni lite längre ned på denna sida.

Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Nils Dencker .

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75-7 (glöm ej att ange ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Nils Dencker, vice ordförande Anders Holst, samt Magnus Fontes och Johan Helsing, ledamöter.

Arbetsutskottet består av Jens Wittsten, förman, Thomas Edlund, kassör och sekreterare, och Rikard Ojala, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Verksamhet under hösten 2010

Sällskapet håller följande tre möten under innevarande termin: tisdagen den 12 oktober, tisdagen den 9 november samt årsmöte tisdagen den 30 november (dagordning finns här). Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.


Den 19 oktober håller Annemarie Luger, Matematikcentrum, Lund, föredraget

Negativa längder?

När man mäter avståndet d mellan punkter i ett vektorrum använder man sig vanligtvis av en avståndsformel som kommer från en positivt definit kvadratisk form, d2 = [x, x]. Men vad händer om vi även tillåter [x, x] < 0?

I föredraget ska vi se att i så fall ändras geometrin i rummet radikalt och vad som känns självklart från den klassiska linjära algebran behöver inte längre vara sant. Dessutom får symmetriska matriser helt nya egenskaper. Slutligen illustreras teorin med tillämpningsexempel där rum med indefinit skalärprodukt har visat sig vara ett passande verktyg . Ett välkänt sådant är Minkowskis rumtid i den speciella relativitetsteorin.


Den 9 november håller Mats Gustafsson, Elektro- och informationsteknik, Lund, föredraget

Herglotz functions, physical bounds, and sum rules in antenna and electromagnetic theory

We review the use of Herglotz functions (also known as Nevanlinna functions and related to positive real functions) to model passive systems and their relation to the classical moment problem. We use that the moments are related to the asymptotic expansion of the Herglotz function at low and high frequenciesto construct sum rules (integral identities). The integral identities are finally estimated to construct physical bounds on the system.

The approach is illustrated with examples from antenna theory, metamaterial design, and cloaking. There is a desire to make wireless devises smaller and smaller. Unfortunately, antenna performance deteriorates as the electrical size of the antenna decreases. Here, it is shown that a Herglotz can be constructed from the scattering properties of the antenna. Its low-frequency properties are related to the available antenna volume via the polarizability of the antenna structure. The sum rule and the associated physical bounds are very efficient tools to analyze small antennas. Moreover, well designed antennas show that the bounds are tight.

Cloaking has been intensively studied during the last years. Its basic idea is to construct invisibility by surrounding an object with a material that makes light (or electromagnetic waves) pass undisturbed around the object. Here, we construct a Herglotz function and derive bounds on the bandwidth for free-space cloaking expressed in the electrical size of the object. The physical bounds are based on composition of Herglotz functions. A similar approach is used to analyze the minimum temporal dispersion of metamaterials. A problem that is shown to be equivalent to restricting the amplitude of Herglotz functionswith given asymptotic expansions.


Den 30 november håller Andreas Jakobsson, Matematikcentrum, Lund, föredraget

Lite kort om att leta efter sprängämnen, narkotika och läkemedel

Av olika anledningar så finns det ett intresse av att hitta dolda sprängämnen eller narkotika, t.ex. vid gränsövergångar eller på minfält, eller för att avgöra om ett läkemedel är vad det utger sig för att vara. Det här föredraget handlar om tekniker som kan användas för att avhjälpa dessa problem, och om hur matematik utgör en viktig del i lösningen. Vi kommer att diskutera matematiska aspekter av problemen, men även varför man bör vara försiktig när man köper läkemedel i Afrika, varför man inte bör ha stekjärn med sig när man flyger, varför hårblekning utgör ett hot mot flygsäkerheten och varför det är svårt att hitta landminor.


Länkar

Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2010-11-23