Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida! Tider och datum för innevarande termins möten finner ni lite längre ned på denna sida.Kort historia

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Nils Dencker .

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.

Image tageVarför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 50:-, på postgirokonto 7 38 75-7 (glöm ej att skriva ditt namn och din adress).Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av Nils Dencker , ordförande, Anders Holst, vice ordförande samt Magnus Fontes och Tobias Rydén, ledamöter.

Arbetsutskottet består av Jens Wittsten, förman, Thomas Edlund, kassör och sekreterare, och David Färm, sexmästare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.Verksamhet under hösten 2009

Sällskapet håller följande tre möten under hösten: torsdagen den 15 oktober (observera den ändrade veckodagen), tisdagen den 17 november samt årsmöte tisdagen den 8 december (dagordning). Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.Den 15 oktober håller Ulf Persson, Göteborg, föredraget

Den kubiska hyperytan

Gipsmodeller av ytor tillhör den viktorianska eran och varje matematisk institution med självrespekt hade en samling i glasskåp (Lund ej undantaget). Jag skall ge en betraktelse över den kubiska hyperytan med sina 27 linjer, och tala om dess anknytning till kombinatorik och modern algebraisk geometri. Speciellt kommer jag att förklara de olika reella modellerna samt degeneration av kubiska ytor, monodromi och försvinnande cykler.Den 17 november håller Frank Wikström, Lund, föredraget

Banach-Tarskis sats

Eller: Hur man som matematiker klarar sig igenom finanskrisen med några enkla snittDen 8 december håller Emma Sparr, Lund, föredraget

Varför dunstar vi inte bort? — Om samspelet mellan struktur och transport i svarande membran
Länkar

Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996This page was generated with LaTeX2HTML.
LaTeX-code written by Tomas Persson.Jens Wittsten 2009-03-06