Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!
Tider och datum för höstens möten finner ni lite längre ned på denna sida.


Kort historia

 Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander (t.v.) till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en "sällskapsförening för naturvetare av alla slag". Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas.
Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Riesz' och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Nils Dencker .

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

·  att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

·  att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

·  att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.
 

 

 I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se nedan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning.
På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Som medlem kan sällskapet efter ansökan invälja personer som önskar främja sällskapets syften. Om ni vill ansöka om medlemsskap så kan ni komma till något av sällskapets möten (se nedan). Ni kan också betala in den årliga medlemsavgiften, för nuvarande 40:-, på postgirokonto 7 38 75-7 (glöm ej att skriva ditt namn och din adress).


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av Nils Dencker , ordförande, Anders Holst ,vice ordförande samt Magnus Fontes och Tobias Rydén, ledamöter.

Arbetsutskottet består av Olof Barr förman, Johan Nilsson, kassör, Jens Wittsten, sexmästare och Marcus Carlsson, sekreterare. Om just Du skulle vilja tillhöra denna exklusiva grupp av medhjälpare så hör av dig till någon av de ovanstående.


Verksamhet under hösten 2007

Sällskapet håller följande tre möten under hösten: onsdagen den 3 oktober, onsdagen den 7 november samt årsmöte (dagordning kommer att anslås här) torsdagen den 6 december. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 3 oktober håller Jörg Schmeling, Matematik LTH, föredraget

  Manifestations of Fubini's Nightmare

In the beginning of last century there has been much interest in the limitations of integration theory. This lead to the field of geometric measure theory. Some of the leading mathematicians were Besicovich, Hausdorff, Kakeya, Nykodym and others. They constructed several interesting sets exhibiting "paradoxical" behavior. For a long time those sets were considered to be "pathological" and usually never met in "real" mathematics. However the recent development in mathematics showed that these objects "really" exist. For example, the "Lakes of Wada" were encountered when applying Newton's method to complex polynomials, the Kakeya problem showed very complicated features that have great importance in number theory (up to the Riemann hypothesis). In the talk we will present some of these constructions and will indicate how a special property of a "pathological" foliation (called "Fubini's Nightmare") is typically encountered in a large class of smooth (or even analytic) dynamical systems.
Den 7 november håller Melvyn B. Davies, Astronomi, Lunds universitet, föredraget

The stability of planetary systems

The study of planetary-system stability has a long history and has attracted many well-known mathematicians, including Laplace, Lagrange and Poincare. In this talk, I will begin by considering our own solar system. I will compare it to the planetary systems inferred to exist around other stars. Such exoplanetary systems are strange, as jupiter-mass planets are found to be much tighter and more eccentric orbits than the massive planets in our own solar system. I will consider the possible role played by perturbations from passing stars, or stellar binary companions, which can lead to strong planet-planet interactions. Could such interactions change systems, which are initially similar to our own solar system, so that they resemble those seen around other stars?

Torsdagen den 6 december håller Paul Vaderlind, Stockholm, föredraget

Pärlor i kombinatorisk geometri
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005

Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996

Denna sida underhålles av Tomas Persson .