Verksamhet under hösten 2005

Sällskapet håller följande tre möten under hösten: tisdagen den 4 oktober, tisdagen den 8 november samt årsmöte (dagordning) tisdagen den 6 december. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.


Den 4 oktober ger Lunds matematiska sällskap följande två föredrag, varav det första är i sammarbete med Oberseminariet.

Yuri Demkov håller 17.15 i MH:C föredraget

Mendeleev Periodic Table of Chemical Elements - a Century Long Saga

Brought together such people as Mendeleev, Maxwell, Bohr, Sommerfeld, Pauli, Madelung, Fock, Lenz, Mary Petrashen' (Demkov, Ostrovsky).
Chemical properties, degeneration of electron levels, focusing and closeness of electronic trajectories. Hydrogen internal symmetry, Lenz's generalization and double necklace trajectories. Madelung (n+l, n_r) rule of filling of electronic states with increasing Z. Relation to Thomas-Fermi semiclassical theory of atoms. Relationship between the generality of the theory and its exactness.


Bengt Olle Bengtsson, Genetik, Lunds Universitet, håller 18.30 i MH:C föredraget

Gener och komplexitet --- hur kan man leva med endast 22.000 gener?

Den allt noggrannare analysen av människans DNA visar att vi föds med bara 22.000 gener. Det är inte många ''instruktioner'' för att göra en hel människa. Hur skall man se på förhållandet mellan det antal gener/instruktioner en organism har och den komplexitet den uppvisar?
Om det kommer jag att prata utifrån några enkla tankar hos Turing, von Neumann och Kolmogorov. Sen kommer jag dessutom presentera några egna förslag till hur vi klarar oss med så få gener som vi gör.Den 8 november håller Jan Boman, Matematik, Stockholms Universitet, föredraget

 Datortomografi, oljeprospektering och materialkontroll.

Om en matematisk teori med många nya tillämpningar.Den 6 december håller Gert Almkvist, Matematik NF, Lunds Universitet,

En slant i fontänen.

Mynträkning, Ramanujans kedjebråk, ikosaedern, "moonshine" och ellipsens båglängd.