Verksamhet under hösten 2004

Sällskapet håller följande tre möten under våren: torsdagen den 14 oktober, tisdagen den 16 november samt årsmöte (dagordning) tisdagen den 7 december.
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.


Torsdagen den 14 oktober håller Sergei Silvestrov, Matematik LTH, föredraget

Non-commutative magic.


Den 16 november håller Håkan Wennerström, Fysikalisk Kemi, Lunds Universitet, föredraget

Matematiska lösningar av kemiska problem och kemiska illustrationer av matematiska problem.


Den 7 december håller Achim Schroll, Numerisk Analys, föredraget

Shockwaves: From early days to modern simulations.