Verksamhet under hösten 2002

Sällskapet håller tre möten under våren: torsdagen den 24 oktober, tisdagen den 12 november samt vårmötet tisdagen den 3 december.
ötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 24 oktober håller Gilbert Strang, MIT, föredraget

Pascal Matrices
Put the famous Pascal triangle into a matrix. It could go into a lower triangular L or its transpose L' or a symmetric matrix S:


These binomial numbers come from a recursion, or from the formula for i choose j, or functionally from taking powers of (1 + x).
The amazing thing is that L times L' equals S. (OK for 4 by 4) It follows that S has determinant 1. The matrices have other unexpected properties too, that give beautiful examples in linear algebra.
This is joint work with Alan Edelman at MIT and a little bit with Pascal. They had all the ideas.

Den 12 november håller Kalle Åström, LTH, föredraget


Båtar och fyrar - geometri och datorseende i ett plan
Den 3 december håller Gert Almkvist, Höör, föredraget