Verksamhet under hösten 2001

Sällskapet håller tre möten under hösten: tisdagen den 5 mars, tisdagen den 14 november samt vårmötet torsdagen den 6 december.
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 23 oktober håller Gert Almkvist, Lund, föredraget

Conways primtalsmaskin


Den 14 november håller Jörg Schmeling, Lund, föredraget

Dynamics, numbers and randomness


Den 6 december håller Peter Dybjer, Göteborg, föredraget

Datorer, typer och bevis