Verksamhet under hösten 2000

Sällskapet håller tre möten under hösten: tisdagen den 10 oktober, tisdagen den 14 november samt årsmötet tisdagen den 5 december.
Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Den 10 oktober håller Arild Stubhaug, Norge, föredraget

Sophus Lie--hans private og offentlige liv og virke

Sophus Lie (1842 - 99) regnes som en av de store og mest innflytelsesrike matematikere, faktisk skapte han en ny disiplin, vanligvis omtalt som moderne Lie-teori, som har utviklet seg til et sentralt område med forgreninger og anvendelser i mange deler av matematikk og naturvitenskap. Først 26 år gammel oppdaget Lie at``det stakk en matematiker i ha'', men de neste og siste 30 årene ble han en av de aller mest produktive matematikerne. De to som i første omgang inspirerte ham til dypere matematiske studier synes å ha vært danske H.G. Zeuthen og A. Steen - da Lie i 1872 ble professor i Norge, var det en utnevnelse som også hadde sterke nasjonalpolitiske overtoner. I 14 år var han professor i Christiania - hans viktigste vitenskapelige kontakter var med Felix Klein og Adolf Mayer i Tyskland og Camille Jordan og Gaston Darboux (senere også Henri Poincaré m.fl) i Frankrike - i 1880 ga han G. Mittag-Leffler ideen til Acta Mathematica. I 1886 ble Lie Kleins etterfølger ved universitetet i Leipzig, og i løpet av sine tolv år i Leipzig ble han en ledende skikkelse i det internasjonale matematiske miljø. Fra hele Europa og Nord-Amerka kom studenter for å sitte under hans kateter og høre ham forelese om geometri og differensialligninger og sine egne teorier - også eliteinstitusjonen École Normale Superieure i Paris sendte flere av sine beste studenter til Lie i Leipzig. Ved siden av det rent faglige ble Lie nå også sett på som den fremste brobyggeren og forsoneren mellom franske og tyske vitenskapsmenn, som ennå næret en viss gjensidig mistro til hverandre etter krigen tyve år tidligere. Utover i 1890-årene ble det gjort flere forsøk av intellektuelle kretser i Norge på å få Lie hjem igjen, også for å vise hva landet kunne mønstre i den unionskampen med Sverige som nærmet seg. Høsten 1898 kom Lie med kone og tre barn tilbake til Christiania - han led av den dengang uhelbredelige blodsykdommen pernisiøs anemi og døde før han fikk etablert noen form for ``skole'' i hjemlandet.

Den 14 november håller Gert Almqvist, Lund, föredraget

Morleys triangel (1899) och Josefssons triangel (1999)Den 5 december håller Jan Boman, Stockholm, föredraget

Gravitationslagen och planetbanorna--Om celest mekanik från Newton till Poincare