Lunds Matematiska Sällskap

Hjärtligt välkommen till Lunds Matematiska Sällskaps hemsida!

Verksamhet under hösten 2018

Sällskapet håller följande möten: tisdagen den 16 oktober, tisdagen den 20 november och årsmöte tisdagen den 4 december. Mötena börjar klockan 18.30 i sal C i Matematikhuset. Alla, även icke-medlemmar, är varmt välkomna! Före mötena, från klockan 18.15, serveras gratis förfriskningar. Efter varje möte inbjuds alla till en eftersits med mat och dryck till självkostnadspris.

Sällskapet har även en sida på facebook.


Tisdagen den 16 oktober ger Bengt Olle Bengtsson, biologi, föredraget

How to Explain Life with Mathematics?

Life is strange, genuinely strange. Monstrous, slimy, beautiful, dangerous … It is hard to give a meaningful characterization of life and to understand where it comes from. I — who studied mathematics in Lund before becoming a geneticist — have spent my working years trying to explain various aspects of life, often with the help of simple theoretical models. In my talk I will discuss what role mathematical thinking may play in biology — a science which to its very essence is empirical.


Tisdagen den 20 november håller Sara Maad Sasane och Ingrid Odlén, Matematikcentrum, föredraget

Utjämnande splines och några användningsområden

Image
    spline

Splines är funktioner som används för att interpolera mellan datapunkter. Vi skiljer på interpolerande splines och utjämnande splines. Interpolerande splines är kurvor som interpolerar mellan mätpunkterna och som samtidigt är så släta och fina som möjligt. Namnet spline kommer från det engelska ordet för verktyget ri som förr användes för att konstruera skepp och flygplan.

Utjämnande splines används då det finns fel i datapunkterna (t.ex. mätfel) och man därför inte vill tvinga kurvan att gå exakt genom mätpunkterna. I stället vill man att kurvan går nära dessa, samtidigt som kurvan är så styv som möjligt.

I föredraget kommer Sara att visa hur ett sådant problem kan formuleras som ett variationskalkylproblem, och hur lösningen av detta problem leder till att splineskurvan blir ett styckvis polynom där kurvan växlar från ett polynom till ett annat vid så kallade knutpunkter. Om det finns tid så kommer hon också att prata om en variant av splinesproblemet där man även kräver att splinesfunktionen är växande. Sådana monotona splines kan till exempel användas för att konstruera kontinuerliga fördelningsfunktioner utifrån stickprov.

Ingrid kommer att visa en tillämpning av utjämnande splines för kroppstemperaturdata som hon arbetar med inom sitt examensarbete. Som en del av arbetet undersöker hon möjliga användningsområden, främst användning av dessa splines i fertilitetsappar som, genom beräkning av ägglossningsdag, kan användas av kvinnor för att undvika eller maximera chanserna för graviditet.


Tisdagen den 4 december håller Thomas Johansson, Elektro- och informationsteknik, föredraget

Kryptologi — lite gammalt och lite nytt

I presentationen ges en introduktion till vad som menas med kryptografiska primitiver och vilka matematiska problem som typiskt är relevanta. Vi beskriver varför klassiska primitiver inte längre anses tillräckliga och introducerar de nya problem som ligger till grund för framtidens kryptografiska lösningar.


Kort historia

Image
    tage

Historien börjar då den unge matematikern Claes Gösta Runquist gör fil. stud. Tage Erlander till ordförande i det nyåret 1923 bildade Matematiska sällskapet i Lund. Sällskapet skulle vara en ''sällskapsförening för naturvetare av alla slag''. Första mötet hålls i februari då sällskapet formellt grundas. Från början var sällskapet en sammanslutning av de yngsta matematikstuderande, men vid professorerna Rieszs och Zeilons ankomst till Lund 1926 omorganiserades sällskapet. Ordförandeposten i en nybildad hedersstyrelse överlämnades till professor Riesz, medan den gamla styrelsen övergick i ett arbetsutskott. Denna organisation lever kvar fram till idag. Ordförandeposten i dagens sällskap innehas av Kalle Åström.

Verkar mannen på bilden bekant så kan det påpekas att Tage Erlander så småningom blev Sveriges statsminister. Han lärde också känna sin blivande hustru Aina Andersson i Matematiska sällskapet.


Varför Lunds Matematiska Sällskap?

Lunds Matematiska Sällskap har till ändamål

  • att verka för ökat intresse för matematik och relaterande ämnen, både bland allmänhet och studerande,

  • att öka trevnaden bland dem som har sin gärning inom den matematiska ämnesgruppen,

  • att vidtaga åtgärder för att underlätta studierna i denna ämnesgrupp.

I praktiken innebär detta främst regelbundna möten (se ovan) då man kan lyssna på intressanta föredrag av inbjudna föreläsare. Efter föredragen kan man också enligt tradition avnjuta en god måltid för en liten penning. På vissa möten utdelas även stipendier till förtjänta studenter.


Hur blir man medlem?

Medlemsskap i sällskapet är gratis, men sällskapet mottager gärna små bidrag, vilka bland annat kan lämnas i samband med mötena. Sällskapet har inte längre något postgironummer.

Om du vill bli medlem, skicka ett e-brev till lms@maths.lth.se. Du kommer då få e-brev om sällskapets möten.


Styrelsen och Arbetsutskottet

Sällskapets styrelse består för närvarande av ordförande Kalle Åström vice ordförande Tomas Persson, ledamöterna Johan Helsing, Anders Holst och Mikael Persson Sundqvist.

Arbetsutskottet består av Ida Arvidsson, förman, Martin Larsson, kassör, och Mats Bylund sexmästare.


Länkar

Verksamhet under våren 2018
Verksamhet under hösten 2017
Verksamhet under våren 2017
Verksamhet under hösten 2016
Verksamhet under våren 2016
Verksamhet under hösten 2015
Verksamhet under våren 2015
Verksamhet under hösten 2014
Verksamhet under våren 2014
Verksamhet under hösten 2013
Verksamhet under våren 2013
Verksamhet under hösten 2012
Verksamhet under våren 2012
Verksamhet under hösten 2011
Verksamhet under våren 2011
Verksamhet under hösten 2010
Verksamhet under våren 2010
Verksamhet under hösten 2009
Verksamhet under våren 2009
Verksamhet under hösten 2008
Verksamhet under våren 2008
Verksamhet under hösten 2007
Verksamhet under våren 2007
Verksamhet under hösten 2006
Verksamhet under våren 2006
Verksamhet under hösten 2005
Verksamhet under våren 2005
Verksamhet under hösten 2004
Verksamhet under våren 2004
Verksamhet under hösten 2003
Verksamhet under våren 2003
Verksamhet under hösten 2002
Verksamhet under våren 2002
Verksamhet under hösten 2001
Verksamhet under våren 2001
Verksamhet under hösten 2000
Verksamhet under våren 2000
Verksamhet under hösten 1999
Verksamhet under våren 1999
Verksamhet under hösten 1998
Verksamhet under våren 1998
Verksamhet under hösten 1997
Verksamhet under våren 1997
Verksamhet under hösten 1996
Verksamhet under våren 1996


This page was generated with LaTeX2HTML and GNU sed.
LaTeX-code written by Tomas Persson.

Valid HTML 4.0
    TransitionalTomas Persson 2018-12-21