GeMa-projektet
Gender and Mathematics


uppdaterad 20050627

 

Presentation av projektet

Målet för projektet GeMa är att undersöka om svenska skolelever på grundskolan och i gymnasieskolan uppfattar matematiken som en manlig, kvinnlig eller könsneutral domän. Undersökningen görs bland skolungdomar på högstadiet och gymnasiet och sker med hjälp av frågeformulär och intervjuer. Projektet vill söka svar på frågor som dessa: Uppfattas matematik som lika intressant, viktig och lämplig att studera för flickor som för pojkar? Anses matematiken vara viktigare och passa bättre för antingen pojkar eller flickor? Hur ställer sig flickor och pojkar till dessa frågor? Är åsikterna olika eller desamma på olika nivåer i utbildningen? Ett skäl att ställa sådana frågor är att matematik på högre nivåer inte attraherar kvinnor lika mycket som män. Om matematiken betraktas som en manlig domän av många skulle det kunna vara en delförklaring till snedfördelningen på högskolan.

 

"Det är dåligt om det skulle vara så att tjejerna skulle ha lättare för matte än killar om det skulle vara så i generna. Det tycker jag inte stämmer." (pojke åk 9)

"Jag tror att det finns jättemånga tjejer som tycker att matte är svårt. Så de ger upp så lätt, nej jag kan inte. Det gör inte killar de försöker och kämpar. Det är det som är skillnaden mellan tjejer och killar." (flicka åk 9)Data 1a 2002, KTH Kista. Fortfarande är en majoritet av studenterna på tekniska och matematiska utbildningar män.

sidansvarig: Sara Larsson